PNÖMOKOK AŞISI

Pnömokok Aşısı        image122

  • Pnömokoklar ,birçok  enfeksiyon hastalığının etkenidir.
  • En sık neden olduğu hastalıklar bakteriyel menenjit,bakteriyemi,pnömoni (zatürre),orta kulak iltihabı ve sinüzittir.
  • Bulaşma kaynağı genellikle taşıyıcı insanlardır.
  • Solunum yoluyla bulaşır ve  daha çok kış aylarında ve ilkbaharın başında ortaya çıkarlar.
  • Her yıl dünyada  çoğu 2 yaş altıında en az 2 milyon çocuk pnömokok enfeksiyonları yüzünden hayatını kaybetmektedir.
  • Yine yaşlı hastalar pnömokok enfeksiyonları açısından risk grubunu oluşturmaktadırlar.

Aşı uygulama aralıkları

  • 2- 6 ay arasında 2 ay ara ile 3 doz,12-15.ayda rapel dozu yapılıp tamamlanır.
  • 6-12 ay arasında 2 ay ara ile 2 doz,12-15.ayda rapel dozu yapılıp tamamlanır.
  • 12-24 ay arasında 2 ay ara ile 2 doz,
  • 24 aydan sonra ise tek doz uygulanır.