Yenidoğan Dönemi

Yenidoğan Dönemi

 • Yenidoğan dönemi: Hayatın 0-28 günlük dönemidir.
 • Erken neonatal dönem: Doğumdan sonraki ilk 7 günü,
 • Geç neonatal dönem: Doğumdan sonraki 8-28. günleri kapsar.
 • Doğacak bebeğin sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla doğum öncesi öykü iyi bilinmelidir.Bu amaçla;
  – Gebelik haftası
  – Fötüs sayısı ve pozisyonu
  – Amniyon sıvı miktarı
  – Annenin yaşı
  – Doğum şekli
  – Anneye uygulanan anestezi
  – Anne kan grubu ve Rh tayini
  – Annenin hastalıkları :Eklampsi,hipertansiyon,diyabet vb.
  – Annenin kullandığı ilaçlar
  – Anneye uygulanan tahliller ve sonuçları
 • Doğumhanede muayene : Bebek doğar doğmaz önceden hazırlanan sıcak örtüye alınır.
 • Daha sonra baş aşağı Trendelenburg pozisyonunda yatırılır.
 • Bebek bir yandan kurulanırken diğer yandan APGAR skorlaması yapılır.
 • Sezaryenle doğan bebeklerin midesinde daha fazla amniyotik mayi bulunduğundan aspirasyonu önlemek amacı ile boşaltılır.
 • Genel bir muayene ile major bir sorunun olup olmadığı kontrol edilir (meningomiyelosel,yarık damak dudak, vb)
 • APGAR SPORU : Bebeğin durumunu belirleyen objektif bir değerlendirme yöntemidir.
 • APGAR skoru, 1. ve 5. dakikalarda değerlendirilir.
 • Gerektiğinde 10., 15. ve 20. dakikalarda da kullanılabilir.
 • 5. dakika APGAR skoru 7 üzerinde olan bebekler anne yanına gidebilir.
 • 7 ve altında olanlar izleme alınır.
 • 5. dakika APGAR`ı hala 8`in altında ise 10.,15. ve 20. dakikalarda APGAR değerlendirilir, iki kez üst üste 8 ve üzerine çıkana kadar devam edilir.
APGAR 0 1 2
Renk
Appearance
Santral siyanoz, soluk,mavi Hafif siyanoz, akrosiyanoz,
gövde pembe
Pembe
Kalp Hızı
Pulse rate
Yok <100/dk >100/dk
Refleks
Grimace
Yok Yüz buruşturma Aktif, öğürme
Tonus
Activity
Flask,yok Hipotonik,zayıf Normal,aktif
Solunum
Respiratory
Yok, iç çeker tarzda,apneik Düzensiz, güçsüz Düzenli, güçlü
 • 8-10 arası puan, bebeğin iyi durumda olduğunu gösterir. Asfiksi yoktur.
 • 4-7 arası puan, çocuğun tehlikede olduğunu gösterir. Hafif – orta asfiksi vardır.
 • 4 ün altında puan, durumun çok ağır olduğunu gösterir. Ciddi asfiksi vardır.
 • 8’ in altında puanı olan yenidoğanlarda izleme ve özel bakım gereksinimi vardır.