ROTAVİRUS AŞISI

Rotavirus Aşıları  image121

 • Rotavirus enfeksiyonu,bebek ve küçük çocuklarda görülen ishalin en önemli nedenidir.
 • Dünya genelinde her yıl yaklaşık 500 bin ölüme,2 milyondan fazla hastane yatışına neden olurlar.
 • Özellikle 3-24 ay arasındaki bebeklerde ağır bir seyir gösterir,hastane yatışlarına hatta ölüme sebep olabilir.
 • Gastroenteritlerden korunmada önemli olan kişisel ve toplumsal hijyen kuralları,rota enfeksiyonlarında tek başına etkili değildir.
 • Hijyen koşullarından bağımsız olarak,gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde benzer sıklıkta görülür.
 • Bu nedenle demokratik virus olarak da adlandırılır.
 • Her iki ülke grubunda da 5 yaş altı çocuklarda görülen akut gastroenteritin %35-40’ından rotaviruslar sorumludur.
 • Hemen hemen tüm çocuklar 5 yaşına gelene kadar en az bir kez rotavirus enfeksiyonu geçirirler.
 • Çocukluk çağında görülen ağır ishallerin en sık nedeni rotavirustur.
 • Hastalığın kuluçka süresi 2 gündür.
 • Virus bulaşmış su ve besinler enfeksiyon kaynağıdır.
 • Virus dış çevre koşullarına çok dayanıklıdır.
 • Birçok kimyasal dezenfektana,sıcaklık değişimine dayanıklıdır.
 • Mevcut antiviral ilaçlarla inhibe edilememektedir.
 • Hastalığın azaltılması/önlenmesi ancak etkin ve güvenilir aşılarla mümkün olmaktadır.
 • Aşı  rotavirus enfeksiyonunu engellemez ,
  ancak hastalığın hafif geçirilmesini sağlar,
  özellikle ağır rotavirus enfeksiyonundan korur.

Aşının uygulaması

 • Günümüzde 2 rotavirus aşısı kullanılmaktadır.
 • Rotarix(RV1), monovalan atenüe canlı aşıdır.
 • Rotarix  oral yolla 2.ve 4. aylarda olmak üzere toplam 2 dozda uygulanır.
 • RotaTeq(RV5),pentavalan atenüe canlı aşıdır.
 • Rotateq  oral yolla 2.,4 ve 6.aylarda olmak üzere 3 dozda uygulanır.
 • Rota aşıları 6 haftalıktan itibaren uygulanabilir.
 • Aşı aralıkları en az 4 hafta olmalıdır.
 • Aşı, 2-8C’de depolanmalı ve saklanmalıdır.
 • Buzdolabından çıkarıldıktan sonra hemen kullanılması önerilir.

z3           z     z1

Aşıyla ilgili bilinmesi gerekenler

 • İlk doz bebek 6 haftalık olduktan sonra verilebilir.
 • 2 aşı arası süre en az 4 hafta olmalıdır.
 • İlk doz 15 haftadan sonraya(14 hafta 6 gün) bırakılmamalıdır.
 • Tüm dozlar 8.ayın bitiminden önce tamamlanmalıdır.
 • Aşılama tamamlanmamışsa bile,8. ayın bitiminden sonra rotavirüs aşısı yapılmamalıdır.
 • Aşı sonrası aşı tükürülür ya da kusulursa aşı tekrar verilmez.
 • Diğer dozlar yine zamanında yapılır.
 • Rotavirus enfeksiyonu geçiren bebeklere de rota aşısı başlanılır veya aşılama şeması tamamlanır.
 • Çünkü ilk doğal enfeksiyon genellikle parsiyel immunite sağlar.
 • Anne sütü aşının etkinliğini azaltmamaktadır, emzirmeye ara verilmemelidir.
 • Hamile bir kadınla aynı evde yaşayan bebek aşılanabilir.
 • Aşı sonrası bebek beslenebilir,banyo yaptırılabilir.
 • Ateşli veya ateşsiz hafif enfeksiyonlar aşı uygulaması için engel değildir.
 • Orta ve şiddetli hastalığı olan bebekler,hastalığın akut fazı iyileşir iyileşmez aşılanabilir.
 • Hafif ishal aşı yapılması için engel değildir.
 • Orta ve şiddetli ishalde aşılama ertelenir,iyileşince aşı uygulanır.
 • Rotavirüs aşıları, canlı aşı olduğundan immün yetmezliği ya da baskılanması olanlara yapılmamalıdır.
 • Prematüre bebekler, sorunu yok ise diğer zamanında doğan bebekler gibi aşılanır.
 • Rotavirus aşıları,DBT,DTaB,Hib,IPV,OPV,Hepatit B ve konjuge pnömokok aşıları ile aynı anda uygulanabilir.
 • Yapılan çalışmalar,rota aşılarının OPV ile birlikte uygulandığında seropozitiflik ve korunma oranlarının değişmediğini göstermiştir.
 • Dünya Sağlık Örgütü,gelişmekte olan ülkelerde rota aşısının ve OPV’nin birlikte uygulanmasını önermektedir.
 • Kan veya kan ürünleri transfüzyonu yapılan bebeklere istenilen zamanda rota aşıları yapılabilir.
 • Hangi rota aşısı ile aşılamaya başlanmışsa aynı aşı ile tamamlanır.
 • Farklı tiplerle aşılama konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır.
 • Ancak,farklı tiplerle aşılamanın,tek bir aşı ile yapılana göre ilave risk getirdiği düşünülmemektedir.
 • Farklı tiplerle aşılamada etkinliğin azalma olasılığı varsa da,farklı tiplerle tamamlanmış aşılamanın
  daha efektif olduğu bildirilmektedir.
 • Bu nedenle,aynı aşı bulunamadığı durumlarda,diğer rota aşısı ile aşılama tamamlanabilir.

Kontrendikasyonlar

 • Aşı veya aşı komponentlerine karşı ciddi alerjik reaksiyon,
 • İnvajinasyon öyküsü,
 • Ciddi kombine immun yetmezlik durumunda rota aşıları uygulanmaz.

Aşının yan etkileri 

 • Ciddi yan etkiler bildirilmemiştir.
 • Uygulamayı takip eden iki gün içinde %5-15 oranında geçici ateş, huzursuzluk, iştahsızlık, kusma,ishal oluşabilir.

Kurugöl,Z.(Eylül-Ekim 2014).Rotavirus Aşıları.Klinik Tıp Pediatri.Cilt.6.Sayı.5.(20.12.2014)