Üfürümler

Üfürümler      image260

 • Kalbin dinlenmesi sırasında normal kalp sesleri dışında uğultu ya da üfleme şeklinde duyulan seslere üfürüm adı verilir.
 • Üfürümler sadece muayene sırasında hekim tarafından duyulabilir.
 • Üfürümlerin şiddeti,duyulduğu kalp odağı,beraberindeki farklı sesler  kalp hastalıklarının teşhis ve takibinde önemlidir.
 • Bazen de kalpte bir sorun olmadan üfürüm duyulabilir.Bu üfürümlere masum üfürüm denilmektedir.
 • Üfürümler şiddeti açısından 1’den 6’ya kadar derecelendirilir.
 • Genelde 1/6-2/6 şiddetindeki üfürümler zararsız,bir kalp hastalığına bağlı olmayıp masuf üfürüm karakterindedir.
 • Çocuklarda üfürüm duyulma oranı %30 dır.Yani 10 çocuktan 3’ünde duyulabilir.
 • Kalp hastalığı oranı ise %1 dir.

EKG   ECO
                              EKG                                                                 EKO

 • Masum üfürümler genellikle ergenlik döneminde kaybolur, ama yaşam boyu da sürebilir.
 • Masum üfürümlerin en sık nedeni sol karıncık (ventrikül) içinde bulunan kas bantlarıdır.(stil üfürümü)
 • Ayrıca ateş,anemi (kansızlık),hipertiroidi (tiroid bezinin fazla hormon salgılaması),sıvı kaybı durumlarında da duyulabilir.
 • Doğumsal kalp hastalığı yok ise üfürümün takibi gerekmez.
 • Masum üfürüm durumlarında her türlü spor serbesttir,aktif olarak yapılabilir.
 • Yenidoğanda kalp muayenesinin normal olması %100 kalp hastalığı olmadığı anlamına gelmez.
 • Yenidoğan döneminde bazı kalp sorunlarına ait üfürümler duyulamayabilir.(büyük kalp deliği gibi)
 • Üfürümün altta yatan bir kalp hastalığına bağlı olduğu düşünülürse telegrafi,EKG,EKO gibi  incelemeler gerekebilir.
 • Bu amaçla çocuk kalp uzmanı  konsültasyonu önerilir.