Tiroglossal Kanal Kisti

Tiroglossal Kanal Kisti

 • Tiroglossal kanal kisti çocuklarda en sık görülen konjenital boyun kitlesidir.
 • Genellikle 2-10 yaş civarında bulgu verirler.
 • Ancak tiroglossal kanal kisti erişkinlerde de sık görülür.
  z6  z5  z4
 • Tiroglossal duktus kisti, fetüste tiroidin dil kökünden boyundaki yerine inmesi esnasında
  tiroglossal duktustaki kısmi veya tam obliterasyon eksikliği sonucunda oluşur.
 • Foramen çekumdan sternuma kadar olan bölgede herhangi bir lokalizasyonda görülebilir.
 • %70 hyoid kemik üzerinde,%20 submental,nadiren suprasternal,linguala,lateral yerleşim gösterir.
 • Maligninleşme nadirdir.
 • Ağrısız, hareketli, düzgün yüzeyli, yumuşak, bir kitle olarak kendini gösterir.
 • Enfekte olursa ağrı, yutma güçlüğü ve ciltte hiperemi,fistül görülebilir.

z8  z9

Tanı

 • Tanıda, dilin dışarı çıkartılması ve yutma esnasında kitlenin hareketi patognomoniktir.
 • Utrasonografi veya BT, kistin niteliği ve komşulukları hakkında bilgi verir.
 • Sintigrafi ile tiroid dokusu saptanır.
 • Boyundaki kitle aberan tiroid dokusu olabileceğinden normal tiroid dokusu gelişmemiş olabilir.
 • Bu nedenle tiroid sintigrafisi ile  normal pozisyonda ve yapıda tiroid bezi görülür.
 • Hastadaki tek tiroid dokusu burası olabilir ve cerrahi sonrası hasta tiroidsiz kalabilir
 • Görüntüleme yöntemleri boyutlarını ve çevre dokularla komşuluğunu belirlemede önemlidir.

Ayırıcı tanı

 • Dermoid kist
 • Epidermoid kist
 • Brankiyal kist
 • Tiroid piramidal lob hiperplazisi ve kistleri,
 • Lipom
 • Ektopik tiroid dokusu
 • Lenfadenopati
 • Sebase kistler
 • Hamartoma
 • Teratoma

Tedavi

 • Cerrahi tedavi uygulanır.

 

 

 

Coşkun,G.Uyar,Y.Kuzdere,M.Yıldırım,G.Saltürk,Z.İntralarengeal Uzanım Gösteren Tiroglossal Kanal Kisti.Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):170-173, 2011(01.Mart.2013)