TETANOZ AŞISI

Tetanoz Aşısı

 • Kazıklı Humma adı da verilen Tetanoz, aşıyla önlenebilen enfeksiyon hastalıkları arasında kişiden kişiye bulaşmayan tek hastalıktır.
 • Hastalık Clostridium Tetani adı verilen bakterinin salgıladığı toksine bağlı olarak gelişmektedir.
 • Vücuda giren mikrobun hastalık belirtisi vermesi için geçen kuluçka süresi 2 -60 gündür.(ortalama 15 gün)
 • Doku harabiyetinin fazla, kan, pıhtı, ölü doku,yabancı cisim parçalarının olduğu yaralanmalarda bu süre 24 saate kadar inebilir.
 • Çocuklarda ve ilerleyen yaşlarda tetanoza bağlı % 60 – 80 oranında ölüm gelişmektedir.
 • Tetanoz mikrobu, genellikle toprakta yaşayan, vücuda çok küçük yara ve kesiklerden dahi girebilen bir mikroptur.
 • Oksijensiz ortamda yaşayan bu mikrop paslı çivi, bıçak,küflü teneke,diken gibi maddelerin yanı sıra,
 • Cam kesiği, hayvan pisliği ve açık yaraların toprakla temas etmesi sonucunda da insanlara bulaşmaktadır.
 • Hastalık gelişmiş ülkelerde neredeyse kaybolmuş gibidir.
 • Çoğunlukla deri yaralanmaları ve yanıklardan, nadiren de hayvan ısırıkları ve cerrahi girişimlerden sonra ortaya çıkar.
 • Ayrıca göbek bağının uygun olmayan koşullarda kesilmesi  sonucu yeni doğan tetanozu ve buna bağlı  yenidoğan ölümleri görülebilir.
 • Tetanozdan korunmanın en önemli yolu  aşılanmadır.
 • Tetanoz aşısı çocukluk çağında uygulanan beşli karma aşının içinde mevcut olup,gerektiğinde ayrıca tek başına uygulanmaktadır.
 • Tetanoza karşı  bağışıklığın devamı için 5-10 yılda bir tek rapel doz aşı(pekiştirme dozu) yaptırmak gerekmektedir.
 • Herhangi bir yaralanma durumunda aşı ve/veya  immünglobulin uygulanması gerekip gerekmediğine yaralanmanın değerlendirilmesiyle beraber, daha önce tetanoz aşısı uygulanıp uygulanmadığı ve son dozun hangi tarihte uygulandığı göz önünde bulundurularak karar verilir.

Yaralanmalarda Td Uygulanması

Temiz Küçük Yaralar Bütün Diğer Yaralar
O güne kadar yapılmış TT sayısı TT TIG TT TIG
Bilinmiyor veya <3 doz Evet Hayır Evet Evet
3 doz veya >3 doz *Hayır Hayır **Hayır Hayır

*Son dozun üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmişse,Evet
**Son dozun üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmişse,Evet
TT (Tetanoz Aşısı)
TIG(Tetanoz Immunglobulin)