Sağlıklı Çocuk İzlenimi

pediatristSağlıklı Çocuk İzlemi
Çocuk hekimlerinin görevi çocukların sağlığını korumak, oluşabilecek sağlık sorunlarını önceden saptamak ya da
taramalarla ortaya çıkarmak yani koruyucu hekimlik yapmak, diğer yandan hastalıklar oluştuğunda ise tedavi etmektir.

Bu amaçla, sorunu olsun olmasın her bebeğin, doğumu takiben önerilen aralıklarla sağlık kontrolleri yaptırılmalı,
büyüme ve gelişme basamakları izlenmeli,sağlıklı doğal beslenmesi sağlanmalı, aşıları aksatılmadan tamamlanmalıdır.

 pediatristSağlıklı çocuk izlem aralıkları

 • Doğum sonrası
 • Doğumdan sonra 7-14.günlerde
 • İlk 6 ay, her ay
 • 6-24 ay arası, 3 ay aralıklarla
 • 2 yaş sonrası, yılda bir kez

pediatristSağlık kontrollerinde yapılanlar

 • Muayene 
  Tam bir fizik muayene ile tüm vücut sistemleri  gözden geçirilir.
 • Büyüme ve gelişme
  Bebeğin boy,kilo,baş çevresi ölçümleri,
  Yaşına uygun işlevlere sahip olup olmadığı,
  Büyüme ve gelişmeleri grafikleri üzerinde değerlendirilir.
  Beslenme sorgulanır,
  Tespitler aynı zamanda kayıt altına alınır.
 • Testler
  Erken tanı ve tedavi amacıyla gerekli olan tarama testleri istenir.
 • Aşı 
  Eksik aşılar uygulanır ya da eksik aşılar konusunda ebeveynler bilgilendirilir.

image196