PREMATÜRELERİN AŞILANMASI

Prematüre bebeklerin aşılanması

 • Genel durumu iyi olan prematüre bebeklerin aşılanmasında  doğum ağırlıkları kriter alınmaz.
 • Doğum ağırlığı ne olursa olsun zamanında doğmuş bebekler gibi aynı  aşı  takvimi  uygulanır.
 • Aşılar önerilen dozlarda uygulanır, bölünmüş ya da azaltılmış dozlar uygulanmaz.
 • Sadece Hepatit B aşı uygulamasında  prematüre bebeğin doğum kilosu dikkate alınır.
 • 2000 gramın üzerinde olan bebeklerde rutin Hepatit B aşı programı uygulanır.
 • 2000 gramın altında olan  bebeklere ise  doğumdan hemen sonra Hepatit   B aşısı uygulanır,
 • Ancak yapılan bu aşı normal 3 dozluk   Hepatit B aşı takvimi içinde kabul edilmez,
 • Bebek 1 aylık olduğunda normal Hepatit B aşı programı başlatılır.
 • Yani bu bebeklere toplam 4 doz Hepatit B aşısı uygulanır.
 • HBs antijeni pozitif anneden doğan prematürelere  hepatit B aşısı ve HBIG yapılır.
 • Annenin Hepatit B serolojisi bilinmiyorsa tüm bebeklere doğumdan sonraki ilk 12 saat içerisinde Hepatit B aşısı yapılır,
 • 2000 gramın üzerindeki  bebeklerde annenin serolojik durumu belirlenir,HBsAg pozitif bulunur ise 7 gün içerisinde HBIG uygulanır,
 • Eğer bebek 2000 gramın altında , annenin serolojik durumu da bilinmiyorsa , 12 saat içerisinde annenin serolojik durumu tespit
  edilemiyorsa doğumdan sonraki ilk 12 saat içerisinde aşı ve HBIG uygulanır.

image359