Prematüre retinopatisi

Prematüre retinopatisi(ROP)

 • ROP, düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen, retinal damarların anormal proliferasyonuna bağlı bir hastalıktır.
 • Prematüre retinopatisi teşhis ve tedavisinde geç kalındığında körlüğe yol açabilen bir hastalıktır.
 • Gebelik haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça prematüre retinopatisi görülme sıklığı artar.
 • <1500gr ve 32.haftadan önce doğan tüm bebekler taranmalıdır.
 • İlk muayene doğumdan sonra 4.haftada yapılmalıdır.
 • Tarama muayenelerine başlandıktan sonra takip muayenelerinin zamanlaması klinik bulgulara göre yapılır.

rop  rop1  rop2

Risk faktörleri

 • Prematüre retinopatisi gelişiminde en önemli risk faktörleri gebelik haftası ve doğum ağırlığıdır.
 • Gebelik haftası ve doğum ağırlığı azaldıkça retinopati sıklığı artar .
 • Oksijen desteği  önemli bir risk faktörü olmakla birlikte, oksijenin konsantrasyonu ve süresi ile ilgili bilgiler hala açık değildir.
 • Siyanotik konjenital kalp hastalığı olan, anensefalik veya oksijen desteği almayan bebeklerde ROP gelişimi olayın sadece oksijene bağlı olmadığını düşündürmektedir.
 • Uzamış oksijene maruziyet ve mekanik ventilasyonla birlikte anormal kan gazı (hipokarbi veya hiperkarbi), pnömotoraks, şok, transfüzyon miktarı, sepsis ve kafa içi kanama gibi problemlerle komplike olup hastanede kalanlarda ROP sıklığını artmaktadır .

– Prematürite (en önemli faktör)
– Hiperoksi
– Hiperkapni
– İntra ventriküler kanama
– Sepsis
– RDS
– Tekrarlayan apne
– E ve A vitamini eksikliği

Tedavi

 • Spontan iyileşme oranı %50’dir.
 • Çoğu ROP vakaları göz ve görsel sistemde ciddi hasar olmadan geriler.
 • Tedavide cerrahi yöntemler uygulanır.(kriyoterapi ve fotokoagülasyon)

 

Kerimoğlu,H.Öztürk,B.T.Örs,R.Prematüre retinopatisi(2009)http://www.selcuktipdergisi.org/files/SUTD-70.pdf(6 Kasım 2014)
Uslu,S-Bülbül,A.(14 Haziran 2011)Neonatoloji bakış açısı ile prematüre retinopatisihttp://onlinemakale.sislietfaltip.org/pdf/sisli/1422012114710.pdf(6Kasım2014)