PPD (Tüberkülin Deri Testi)

PPD Testi (Tüberkülin deri testi)

 • PPD testi ile tüberküloza karşı vücudun koruyuculuğu araştırılır.
 • Özellikle aktif tüberküloz ile teması olanlarda enfeksiyon araştırılır.
 • BCG aşısı olup,skarı oluşan çocuklarda PPD testi sonucunda 10-15mm’lik yanıtlar normal,
 • 15mm’in üzerindeki yanıtlarda ise tüberküloz açısından mutlaka değerlendirilir ve incelemeye alınır.

bcg  image338

 • BCG Aşıs,ilk 3 ayda PPD deri testi yapılmadan, daha sonra PPD deri testi yapılarak uygulanır.
 • PPD deri testi negatif ise aşı uygulanır.
 • PPD deri testi pozitifse; (endürasyon çapı >10 mm) bebek tüberküloz açısından değerlendirilir.
 • Hiçbir hastalık belirtisi yoksa tek ilaçla (izoniyazit), 6 ay süreli  tedavi uygulanır.Ayrıca aile taraması yapılır.
 • PPD çözeltisinin bulunmadığı durumlarda,ilk 6 ayda BCG aşısı PPD deri test olmadan yapılabilir.
 • Kayıtlara göre BCG yapıldığı bilinen (skar olsun ya da olmasın) ve BCG izi bulunan çocuklarda,herhangi bir yaşta,
  BCG aşısının etkinliğini araştırmak amacıyla PPD yapılması ve sonucuna göre BCG uygulanmasına gerek yoktur.