Nekrotizan enterokolit (NEC)

Nekrotizan enterokolit(NEC)

 • NEC bağırsakların kısmi veya tam iskemisi ile karakterize  bir gastrointestinal sistem hastalığıdır.
 • Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde izlenen bebeklerin %1-10’nunda gelişmekte olup,%90’nı preterm,%10’u term bebeklerdir.
 • NEC sıklığı, düşük doğum ağırlığı ve gebelik haftası ile ters orantılı olarak artmaktadır.
 • En sık olarak bağırsağın  terminal ileum bölgesi tutulur.
  NEC3 NEC4 nec

Risk faktörleri

 • Prematüre
 • Perinatal asfiksi
 • RDS
 • Umbilikal kateterizasyon
 • Hipotermi
 • Şok
 • Hipoksi
 • PDA
 • Polisitemi
 • Trombositoz
 • Anemi
 • Kan değişimi
 • Konjenital GİS anomalileri
 • Formula ile beslenme
 • Nazo-jejunal beslenme

Klinik bulgular

 • Semptomların başlaması genellikle 3-10. günler arasındadır.
  Abdominal distansiyon(%70-90)
  Beslenme intoleransı ve gastrik rezidüelerin artması
  Safralı kusma(%70)
  Kanlı gaita(%25-60)
  Gastrointestinal gizli kanama
 • NEC’in erken bulguları neonatal sepsisten ayırt edilemez.
 • Başlangıç bulguları sadece letarji ve ısı düzensizlikleri şeklinde olabilir,daha sonra apne,bradikardi gibi ciddi bulgular ortaya çıkabilir.

Radyolojik bulgular
Direkt grafi

 • Bağırsak anslarında genişleme,incelme
 • Hava sıvı seviyesi
 • Pnömotozis intestinalis
 • En erken radyolojik  bulgu intestinal ileus olup,bağırsak duvarında gaz görünümü(pnömotozis intestinalis) spesifik bir belirtidir.

Ultrasonografi

 • Abdominal hava
 • Portal vende gaz(şampanya belirtisi)
  NEC2 NEC1 NEC

Laboratuvar bulguları

 • Lökopeni
 • Trombositopeni
 • Hiponatremi
 • Hipokalemi
 • Metabolik asidoz
 • Hipo-hiperglisemi
 • Gaitada gizli kan pozitifliği
 • Kan veya peritoneal sıvıda pozitif kültür(%10-30 hastada)

Tedavi

 • Enteral beslenme durdurulur. NG drenaj uygulanır.
 • Umbilikal katater varsa çekilir.
 • 6-12 saat arayla radyolojik değerlendirme yapılır.
 • Sıvı elektrolit dengesi,TDP desteği
 • Vital bulgular,AÇT(aldığı-çıkardığının takibi) ve batın çevresi takibi yapılır.
 • Ampirik antibiyotik tedavisi (genelde 10-14 gün)
 • Ampisilin+aminoglikozid+metronidazol/klindamisin(anaeoroblar için) tedavisi planlanır.
 • TPN (bebek stabilize edildikten sonra)

Batın grafileri,batın muayenesi ve GİS fonksiyonları normale döndükten en az 5 gün geçmeden enteral beslenmeye başlanılmaz.

Cerrahi Tedavi

 • İntestinal perforasyon
 • Karın duvarında eritem
 • Abdominal kitle
 • Portal venöz gaz
 • Tekrarlayan grafilerde sabit bağırsak ansları

NEC’in en sık komplikasyonları

 • Striktür
 • Fistül
 • Apse
 • Rekürren NEC
 • Kısa bağırsak sendromu
 • Malabsorpsiyon
 • Kolestaz
 • Enterokist

 Korunma

 • Küçük prematüre bebeklerde enteral beslenmeye başlamadan önce hipovolemi ve hipervizkozite düzeltilmeli,homeostatik sistemin maturasyonunu tamamlaması için bebeğe zaman tanınmalıdır.
 • ÇDDA(çok düşük doğum ağırlıklı) ve perinatal asfiksi ile doğan bebeklerde enteral beslenme;küçük miktarlarda olmalı ve anne sütü tercih edilmelidir.
 • Mama ile beslenme zorunluluğı var ise,mama dilüe edilerek osmolaritesi düşürülmelidir.
 • Bütün bebekler vital bulgular,gastrik rezidüeleri,beslenme intoleransı ve dışkıda gizli kan pozitifliği açısından izlenmelidir.

 

 

Nekrotizan enterokolit:9 yıllık çalışmanın sonuçları(2Ocak 2013)http://www.kanunieah.gov.tr/dergi/pdf/6 Kasım 2014)                                   NEK için risk faktörleri.(27 Ağustos 2013)tip.kocaeli.edu.tr/docs/…/nekrotizan_enterokolit.pp(6 Kasım 2014)