Koza Stratejisi

Koza Stratejisi

 • Koza stratejisi bebekleri korumak için bebekle teması olan kişilerin (anne,baba,kardeş, bakıcı ve diğer ev halkı) aşılanmasıdır.
 • İlk 3 boğmaca aşısı tamamlanıncaya kadar bebekler korumasızdır.
 • Küçük bebeklerde görülen boğmacanın kaynağı:
  %25 anneler
  %75 ev halkı
  %20 kardeşleridir.
 • Bu amaçla yenidoğanların ve aşıları tamamlanmamış süt çocuklarının çevresindekilere Tdap aşısının uygulanması önerilmektedir.
 • Bu aşının özellikle bebek doğmadan önce bebekle temas edecek bireylere uygulanması en uygun yöntemdir.
 • Tdap aşısı içeriği:Tetanoz,erişkin tip difteri ve erişkin tip aselüler boğmaca aşısı
 • Tdap aşısı(Adacel.Boostrix) 10-64 yaş arasında tek doz IM uygulanır.
 • Lokal istenmeyen etkilerdeki artış nedeniyle olabilirse,dT dozundan 2 yıl sonra bir doz önerilmektedir.


Koza uygulaması(27 Ocak 2012)
www.sosyalpediatri.org.tr/index.php?option…id…koza..(11 Temmuz 2014)
Beyazova,U.Koza stratejisi Tdab aşılaması.http:// orion.pleksus.com.tr/ puader/v2/files/file/pdf/Asida_guncel_durum_toplantisi_2012_gaziantep/Ufuk_Beyazova.pdf(11 Temmuz 2014)