Konjenital Hipotiroidi (Doğumsal guatr)

Konjenital Hipotiroidi (Doğumsal guatr )   

 • Yenidoğan döneminin en sık görülen hormonal problemidir.
 • Görülme oranı 1/2500-4000 olup bu yüksek bir orandır.
 • Tiroid bezinden yeterli tiroid hormonunun yapılamamasına hipotirodi denilir.
 • Tiroid bezi boynumuzun ön-alt kısmında bulunur.

image249

 • Beyin gelişiminin %95’i ilk 3 yaşta tamamlanır.
 • Beyin gelişimini sağlayan en önemli madde tiroid hormonudur.
 • Tiroid hormonu eksikliğinde;
  Metabolizma,
  Kemik gelişimi,
  Büyüme ve gelişme,
  Özellikle beyin gelişimi dolayısıyla zeka gelişimi olumsuz etkilenmektedir.
 • Teşhis ve tedavide gecikme geri dönüşümü olmayan zeka geriliğine yol açmaktadır.
 • Doğumda hastaların büyük çoğunluğu herhangi bir belirti göstermezler,normal bebek görünümündedirler.
 • Yani  doğum sonrası  hipotirodi tanısını koymak  kolay değildir.
 • Klinik bulguların ortaya çıkması birkaç ay sonra olmaktadır.
 • Bu kadar süre beklenildiğinde ise bebeğin beyninde kalıcı belirtiler oluşmaktadır.
 • Bu nedenle doğum sonrası tarama testleri yapılır ve hipotirodi düşünülürse hemen tedaviye  başlanılır.
    Microbiology Techs diagnos samples z
  Tarama testi
 • Tarama testi doğumdan sonraki 3- 5.günlerde yapılır.
 • Ama bebek hastaneden 3.günden önce  taburcu olacaksa test yine yapılır eğer yüksek çıkarsa kontrole çağrılır.
 • 2006 yılından itibaren ülkemizde tüm doğum hastanelerinde ve sağlık ocaklarında tarama testi yapılmaktadır.
 • Bu tarama testinde topuktan alınan bir damla kanda TSH düzeyine bakılır.
 • Tarama testleri bize kalıcı ve geçici hipotirodi hakkında bilgi vermektedir.
 • Taramada 15mU/ml  cut-off (sınır) değeri olarak kabul edilir.
 • TSH seviyesi bu değerin üzerinde olan bebekler geri çağrılıp tekrar değerlendirilir,
 • Serum TSH değeri 15-50mU/ml arasında olanlarda serum T4 düzeyine bakılır.
 • TSH 50 den fazla olanlarda kalıcı hipotiroidi açısından tiroid ultrasonografisi,tiroid sintigrafisi gibi  ileri tetkikler yapılır.
 • Hipotirodi geçici ya da kalıcı olsun o dönem içinde hemen tedavi edilmelidir.
 • Konjenital hipotirodinin en sık nedeni iyot eksikliğidir.
 • İyot eksikliği olmayan bölgelerde ise en yaygın neden tiroid bezininin gelişimsel bozukluklarıdır.
  Geçici hipotiroidi nedenleri
 • Annede iyot eksikliği ya da fazlalığı,
 • Annenin tiroidle ilgili ilaçlar kullanması,
 • Annedeki otoimmun hastalıklar geçici hipotiroide neden olabilir.
 • Annenin tiroid bezinin durumu bebek için çok önemlidir.
 • Hamile anne hipotirodi tedavisi görüyorsa ilacı kesilmemelidir.
 • Annenin tiroid hormonları özellikle hamileliğin ilk 10-12 haftasında bebeğe çok gereklidir.
 • Kesildiğinde bebek bu durumdan olumsuz etkilenir.
 • Erken tanı ve tedavi ile takibe alınan hipotirodili çocuklar normal yaşamlarını sürdürürler,
 • Gelişimlerinde bir gerilik ya da eğitim dönemlerinde herhangi bir sorun yaşamazlar.
 • Hipotirodi tanısı konulan hastalar yaşam boyu her gün ilaçlarını  kullanmak durumundadır.
    congenital-hypothyroidism-3456_2   z2 z1
  Klinik bulgular
 • Bebekte uzayan sarılık (2 haftadan fazla süren sarılıklar)
 • Arka bıngıldağın geç kapanması ya da büyük olması (5mm den büyük)
 • Ön bıngıldağın uzun süre açık kalması
 • Bebeğin gevşek pelte gibi olması
 • Kilo almasına karşın iştahsızlık görülmesi
 • Kabızlık
 • Çok uyuma
 • Soğukluk,solukluk
 • Boy büyümesinde yavaşlama
 • Oturma,baş tutma ve yürümede gecikme
 • Göbek fıtığı
 • Büyük dil
 • Kuru-kaba cilt
 • Sesin kalın olması gibi durumlarda bebek hipotiroidi açısından mutlaka değerlendirilmelidir.