KKK

KKK (Kızamık- Kızamıkçık-Kabakulak aşısı)

 • Kızamık,Kızamıkçık,Kabakulak çocukluk çağının önemli hastalıklarındandır.
 • Bu üç hastalığa karşı üç aşının bir arada olduğu kombine aşılar kullanılmaktadır.
 • KKK aşısı, birçok ülkede rutin olarak uygulanmaktadır.
 • Kızamık 3-4 yılda bir salgınlara neden olabilmektedir.
 • Kızamık,en çok okul öncesi döneminde görülmekte,en fazla 6-24 ay arası çocuklarda ölüme neden olabilmektedir.
 • Komlikasyonlar arasında orta kulak iltihabı,zatürre(pnömoni),yalançı kuşpalazı(krup) vardır.
 • SSPE (subakut sklerozan panensafalit) adı verilen  dejeneratif santral sinir sistemi hastalığı diğer bir komplikasyonudur.
 • Ancak kızamık aşısını yaygın uygulayan ülkelerde SSPE  görülmemektedir.
 • Komlikasyonlardan korunmanın en etkili yolu aşılanmadır.
 • Kızamıkçık daha çok 5-9 yaş arası çocuklarda görülür.
 • Bulaşıcılığı kızamıktan daha azdır.
 • Kızamıkçık hamileler açısından çok önem taşımaktadır.
 • Aşılanmamış hamileler kızamıkçık virusu ile karşılaştığında düşük,prematüre doğum veya konjenital rubella sendromu yaşayabilirler.
 • Konjenital rubella sendromu, bebekte  göz defektleri,sağırlık,kalp problemleri,sinir sistemi sorunlarını içeren bir hastalıktır.
 • Kabakulak en sık 5-14 yaş arasında görülür.
 • Hastalığın seyrinde nadiren artrit,tiroidit,nefrit,myokardit,trombositopeni, pancreatit,orşit, ooforit, serebellar ataksi,sağırlık görülebilir.

Aşının uygulanması

 • Aşı 2 dozda uygulanır.
 • Birinci aşı 12-15 aylık dönemde, ikinci aşı 4- 6 yaş arasında yapılır.
 • Bu üç hastalıktan herhangi birini geçirmiş olanlara yine KKK aşısı uygulanır.

Aşının yan etkileri

 • En sık aşı bölgesinde ağrı,şişlik,kızarıklık gibi lokal yan etkiler görülür.
 • Kızamık aşı virüsüne  bağlı olarak aşılananların %5-10’nunda aşılamadan 5-10 gün sonra,
 • 1-2 gün süren ateş ve döküntüyle beraber hafif bir kızamık tablosu oluşabilir.
 • Nadiren ateşli havale ve ensefalit görülebilir.
 • Kızamıkçık aşı virüsuna bağlı olarak aşılanlarda ateş ve döküntü ile beraber hafif bir kızamıkçık tablosu,
 • Özellikle büyük çocuklarda nadiren eklem ağrısı,parmak eklemlerinde geçici artrit oluşabilir.
 • Kızamık ve kızamıkçık bileşenlerine bağlı 1 milyon uygulamada 1 anaflaksi, aşılamayı izleyen 1-6 hafta içinde trombositopeni gelişebilir.
 • Kabakulak aşı virüsuna bağlı olarak ateş,parotit(tükürük bezi iltihabı) çok seyrek olarak aseptik menenjit,ensefalit görülebilir.
 • KKK aşısı ölümcül sonuçlar doğurabileceğinden bağışıklık sistemi sorunu olanlara yapılmamalıdır.