Kan Basıncı Kontrolü (Tansiyon)

Kan Basıncı Kontrolü (Tansiyon)    image68

 • Erişkinler gibi çocuklarda da hipertansiyon oluşabilir.
 • Hipertansiyon kan basıncının normal değerlerin üzerine çıkması demektir.
 • Hipertansiyon kalp hastalıkları için bir risk faktörüdür.
 • Tedavi edilmediği ya da kontrol altına alınmadığı durumlarda kalp,damar,beyin,göz ve böbrek açısından sorunlar oluşturur.
 • Hatta hayatı tehdit edebilmektedir.
 • Kan basıncı, hastaya ait özellikler (yaş, cinsiyet, ırk gibi) ve fiziksel durumdan (istirahat, efor gibi) etkilenen bir parametredir.
 • Bu nedenle de normal kan basıncı değerlerini belirlemek oldukça zordur.
 • Çocuklarda tansiyonun normal değerleri yaşa göre değişiklikler göstermektedir.
 • Kan basıncı değerlerine sağlıklı karar verebilmek amacıyla farklı zamanlarda en az 3 kez ölçüm yapılmalıdır.
 • Çocuklarda en sık hipertansiyona yol açan neden böbrek hastalıklarıdır.
 • Bunun dışında kalp-damar hastalıkları, ilaçlar, hormonal,metabolik,nörolojik nedenler,alerjik reaksiyonlar hipertansiyon oluşturabilir.

Rises-blood-pleasure

Kan Basıncı Ölçümü
 • Her çocukta yılda bir kez kan basıncı ölçülmelidir.
 • Çocuklarda kan basıncı ölçümünde dikkat edilecek en önemli nokta tansiyon aleti manşonunun boyutudur.
 • Manşon içindeki şişen lastik torba, kolu çevreleyecek kadar uzun olmalı,
 • Torbanın eni de çocuğun üst kol mesafesinin 2/3’ünü kaplamalıdır.
 • Eni dar manşonlarla yapılan ölçümlerde, kan basıncı yanlış olarak  yüksek saptanır.
 • Kan basıncı ölçümü sırasında çocuk sakin olmalıdır.
 • Ağlayan çocuklarda özellikle sistolik basınç (büyük tansiyon) 20 mmHg  kadar yükselir.
 • Bir yaşından büyük çocuklarda kan basıncı klasik tansiyon aletleri ile ölçülebilir.
 • Yenidoğanlarda ve küçük süt çocuklarında ise en doğrusu doppler ultrasonografi tekniğini kullanmaktadır.
 • Bunun yerine, flash yöntemi ile ortalama kan basıncı ölçülmesi de fikir verir.
 • Flash yönteminde, manşon bir kolun üst kısmına geçirildikten sonra  kolun alt kısmı elastik bandajla sıkıca  sarılır.
 • Manşon içindeki basınç 200 mmHg’ ya yükseltilir ve elastik bandaj çözülür.
 • Manşon basıncı yavaş yavaş düşürülürken soluk olan kolun  pembeleştiği andaki basınç, ortalama kan basıncıdır.