HPV AŞISI

HPV AŞISI (Human Papillomavirus aşısı-Rahim ağzı kanseri aşısı)

 • Meme kanserinden sonra kadınlarda en sık görülen  2.kanser nedenidir.
 • Dünyada her yıl 500.000 yeni rahim ağzı kanseri saptanmakta ve bu hastaların yaklaşık yarısı hayatlarını kaybetmektedirler.
 • Ölümlerin %80’ni gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır.
 • Rahim ağzı kanseri kalıtsal olmayıp, Human Papillomavirus enfeksiyonu sonucu  cinsel yolla oluşmaktadır.
 • Düşük sosyoekonomik düzeydeki kadınlarda daha sık olup,erken cinsel ilişki ve çok sayıda cinsel eşlilik risk faktörleridir.
 • Erkekler hastalığın oluşumunda enfeksiyon taşıyıcısı olarak rol oynamaktadır.
 • En sık 25 yaş altı kadınlarda görülmektedir.Daha sonra yaşla beraber azalma görülür.
 • HPV enfeksiyonu rahim ağzı kanseri dışında genital siğillerde oluşturmaktadır.
 • HPV ile enfekte olan kadınlar genelde belirti vermezler,%90’nı iki yıl içinde virustan arınırlar.
 • Ancak %10’nunda rahim ağzı kanseri ilerleyici bir seyir gösterir.
 • HPV enfeksiyonun kansere dönüşmesi ortalama 10 yıl olup,1 yıl kadar kısa da olabilir.
 • 2006 yılından itibaren geliştirilen  HPV aşıları ile  HPV’ye bağlı hastalıkların azaltılması amaçlanmıştır.

Aşının  uygulama yaşı

 • A.B.D  Bağışıklama Uygulama Danışma Komitesi aşının 9-26  arası kız çocuklarına ve kadınlara  uygulanmasını onaylamıştır.
 • Erkeklerin ve 25-55 yaş arası kadınların aşılanması ile ilgili çalışmalar ise henüz  sonuçlanmamıştır.

Aşıların uygulama  şekli

 • Gardasil aşısı  9-13 yaş arası çocuklara 2 doz şeklinde  0 ve 6.aylarda uygulanabilir.
 • Eğer ikinci doz ilk dozdan sonra, 6. aydan daha erken uygulanırsa, 3. doz her zaman uygulanmalıdır.
 • Gardasil  bu yaş grubunda üç doz olarak da  uygulanabilir. (0, 2, 6. ayda 0.5 ml)
 • İkinci doz birinci dozdan en az 1 ay sonra, üçüncü doz ise ikinci dozdan en az 3 ay sonra uygulanmalıdır.
 • Tüm dozlar1 yıl içinde uygulanmalıdır.
 • 14 yaş ve üzeri çocuklarda ise üç doz şeması uygulanır. (0., 2., 6. ayda 0.5 ml)
 • Cervarix  aşısı da 3 doz  şeklinde  uygulanır. (0,1,6.ayda 0.5 ml)
 • Yani ilk uygulamadan 1 ay sonra 2.doz,ilk uygulamadan 6 ay sonra 3.doz yine kas içine(IM) uygulanacak şekilde yapılır.
 • Aşılar, üst kolun deltoid bölgesine veya uyluğun üst yan tarafına intramüsküler olarak uygulanmalıdır.

Aşıların koruyuculuk süresi

 • Yapılan çalışmalar 5 yıl sonra bile koruyuculuğun devam ettiği şeklindedir.
 • Ancak yaşam boyu koruyucu olduğu  düşünülen aşının tekrarlama dozlarının gerekliliği henüz netlik kazanmamıştır.

Aşının yan etkileri

 • Aşı uygulanan bölgede ağrı,şişlik,kızarıklık en sık görünen yan etkileridir.
 • Nadiren baş ağrısı,kas ağrısı,halsizlik,bulantı görülebilir.

Aşının maliyeti

 • Birçok ülkede rutin aşı takvimine alınan HPV aşısı ülkemizde aşının maliyetinin yüksek olması, ülke kaynaklarının  yeterli olmaması nedeniyle aşının  uygulama oranı ve rutin aşı programına  girmesi olumsuz etkilenmektedir.