Hemanjiomlar (gül lekeleri)

Hemanjiomlar (gül lekeleri)

 • Çocukluk çağının sık görülen iyi huylu tümörleridir.
 • Nedeni bilinmemektedir.
 • Kız çocuklarında ve prematürelerde daha sık görülür.
 • Bebeklerin alnında “melek öpücüğü”, ense kökünde “leylek ısırığı” adlarını alan bu doğumsal lekeler zamanla solarlar.

hemanjiom melek öpücüğü   melek öpücüğü  hemanj leylek ısırığı  leylek ısırığı

 • Hemanjiomlar,yerleşim yerlerine,büyüklüklerine,yüzeysel veya derinde oluşlarına göre farklı özellikler gösterirler.
 • %50-60’ı baş boyun bölgesinde,
  %25’i gövdede,
  %15’i kol ve bacaklarda görülür.
 • 1/3’ü doğumda mevcuttur. Bununla birlikte yaşamın ilk haftaları içinde belirginleşirler.
 • Hemanjiomların hızlı büyüme,durağan ve uzun süren  gerileme dönemleri vardır.
 • Hızlı büyüme genellikle 6-10 ay kadar sürer.
 • Bu dönem sonunda hemanjiomda gergin,kabarık ve parlak kırmızı görünüm oluşur.
 • 1 yaşında en büyük boyuta ulaşırlar.
 • Çok hızlı büyüyen hemanjiomlarda ülserleşme görülebilir.
 • Gerileme daha çok 2 yaş civarında başlar.
 • Ancak daha erken veya daha geç de olabilir.
 • Gerileme döneminin ilk belirtisi hemanjiomun parlak kırmızı renginin kaybolup mat-morumsu bir renk almasıdır.
 • Hemanjiomun merkezinden başlayan renk solukluğu,basıklaşma ve yumuşama daha sonraları çevreye yayılır.
 • Gerileme süreci 5-7 yıl kadar devam eder.
 • Gerileme takvimi ile hemanjiomun büyüklük ve yerleştiği bölge ile bir ilişkisi saptanmamıştır.
 • Sadece dudak komşuluğu olan hemanjiomlar hiç gerilememekte ya da kısmen gerilemektedir.
 • 9 yaşa kadar gerilemeyen hemanjiomlar ömür boyu kalırlar.
 • Hemanjiomlar  yüzeysel,derin veya karma tipte olurlar.
 • Yüzeysel olanlar canlı kırmızı ,keskin sınırlı plak veya nodüller şeklindedir.
 • Basmakla kısmen solarlar.Kapiller hemanjiom olarak da adlandırılırlar.
 • Derin hemanjiomlar normal cilt renginde veya hafif mavi-mor renkte ve sınırları tam belirgin değildir.
 • Bu hemanjiomlar bebek ağladığında renk koyulaşması ve çapında büyüme gösterebilirler.
 • Kavernöz hemanjiom olarak da adlandırılırlar.
 • Bebeklik döneminde görülen hemanjiomların
  %50-60’ı yüzeysel,
  %15’i derin,
  %25-35’i karma tiptedir.

Yüzdeki Hemanjiomlar

yüzde hemanjjj hemanj  alında hemanj  dudakta hemangi  burunda hema  dud heman

 • Ailede ve çocukta psikolojik sorunlar oluşturabilir.
 • Dudak,kulak,burun tepesi ve boğaz içinde orafarenks adı verilen bölgedeki hemanjiomlar daha sorunludur.
 • Çene,alt dudak,boyun ve kulak önüne yerleşen hemanjiomlar çoğu kez larenks ve subglottik bölgede yerleşen lezyonlarla beraber görülürler.Subglottik bölgede hemanjiomu olan bebekler özellikle ilk 6 ayda solunum güçlüğü yaşarlar.
 • Basıya bağlı öksürük,ses kısıklığı,hırıltı oluşabilir.
 • Bu bebeklerin %50’sinde başka bölgede de hemanjiom vardır.
 • Kesin tanı için endoskopi veya biyopsi gerekebilir.
 • Yüzünde geniş hemanjiomu olan bebekler göz ve kalp anomalileri açısından araştırılır.

Göz etrafındaki hemanjiomlar

gözde hemangi  göz hemanjj  göz hemajiomm  gözde hamang  hemangi göz etra

 • Çoğu geçici estetik sorunlar yaparken önemli bir kısmında da görmeyi etkileyen sorunlar oluşabilir.
 • Görme kaybına engel olmak için göz etrafındaki bazı hemanjiomlara erken müdahale gerekebilir.
  Komplikasyonlar
 • Göz kapağında çekilme,kapanma,düşüklük,
 • Göz tembelliği,
 • Gözün kitle nedeni ile itilerek yer değiştirmesi
 • Göz sinirine bası göz etrafındaki hemanjiomların başlıca komplikasyonlarıdır.

Yaygın cilt ve iç organ hemanjiomları

ciltte hemangiomlar  infantile_hemangioma3  hema

 • Çocuklarda görülen hemanjiomların %80 kadarı tek lezyondan ibarettir.
 • %20’sinde birden fazla lezyon vardır.
 • Beşten fazla kubbe gibi kabarık hemanjiomu olan çocuklarda iç organlarda da hemanjiom varlığından şüphe edilmelidir.
 • Bu amaçla karın ultrasonografisi istenilmelidir.
 • Ayrıca beyin dokusu da taranmalıdır.
 • Bazı bebeklerde sayısız küçük cilt hemanjiomları gözlenir.Sayıları yüzlerce olabilir.
 • Bu lezyonlar sadece ciltte ise bening neonatal hemanjiomatozis olarak tanımlanır.
 • İç organ tutulumu varsa dissemine veya multiple neonatal hemanjiomatozis olarak adlandırılır.
 • Hemanjiomların %64’ü karaciğerde,%52’si sinir sisteminde,%50’si akciğerde,%30’u gözde,%40’ı da ağız ve dildedir.
 • Sonuç olarak hemanjiomların en sık yerleştiği organ karaciğerdir.
 • Karaciğerdeki hemanjiomlar kalp yetmezliğine neden olabilirler.
 • Ayrıca buradaki hemanjiomlar  tip-3 iyodotirozin deiyodinaz salgıladığından tiroid fonksiyonlarının da değerlendirilmesi önerilmektedir.

Komplikasyonlar (istenmeyen durumlar)

 • Hemanjiomlarda kanama,ülserleşme,enfeksiyon ve basıya bağlı çeşitli komplikasyonlar görülebilir.
 • En sık görülen komplikasyon ülserleşmedir.
 • Hastaların %5-10’nunda görülür.
 • Kronik irritasyon olan bölgelerde daha fazla görülür.
 • Dudak,genital bölge,perirektal bölgelerde rastlanır.
 • Lezyonlar ağrılıdır.Ülserleşme  sonucunda  iz (scar) kalır.
 • Hemanjiom enfeksiyonları  derin dokulara inerek sellülit,ya da osteomiyelite neden olabilir.
 • Hemanjiomlar içi kan dolu damarsal  alanlar olduğundan hafif travmalar sonrasında kanamalar oluşabilir.
 • Kanamalar  genellikle basınç uygulayarak kolayca kontrol edilir.
 • Kontrol edilemeyenlerde tetkik gerekebilir.
 • Geniş hemanjiomlarda kalp yetmezliği gelişebilir.
 • Baş-boyun bölgesinde hızlı büyüyen hemanjiomlar çirkin görünüm nedeni ile tedaviyi gerektirebilir.

Tedavi

 • Hemanjiomların çoğu iyi seyirli ve kendiliğinden gerileyen lezyonlardır.
 • Komplikasyon olmadıkça yakın gözlem altında tedavisiz olmaları en iyi seçenektir.
 • Hemanjiomların %50-60’ı 5 yaşa,%70-75’i 7 yaşa,%90’ı 9 yaşa kadar mükemmel gerileme gösterir.
 • Bazı çocuklarda gerileme birkaç yıl daha gecikebilir.
 • Hastaların %50’sinde normal cilt görünümü şeklinde gerileme görülür.
 • Çocukların en az %20’sinde hemanjiom bölgesinde solukluk,cilt yapısında değişiklik,gevşek görünüm,ülser oluşmuşsa iz görülür.
 • Bazı durumlarda erken girişim gerekebilir ancak tedavi planı her çocuk için ayrı ayrı değerlendirilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiren yüz lezyonlarında operasyon zamanı dikkate alınmalıdır.
 • Çünkü,çocuğun kendi yüz imajı hakkındaki bellek 2,5-3 yaşlarında şekillenmektedir.
 • Okul öncesi döneminde gerileme olmamış hemanjiomlarda cerrahi girişim düşünülür.
 • Son yıllarda hemonjiom tedavisinde  propranolol adlı tansiyon ilacı kullanılmakta ve oldukça iyi yanıtlar alınmaktadır.
 • Ayrıca yan etkileri diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha az olduğundan ilk seçenek olarak düşünülmektedir.
 • Propranolol verilen hastalarda yan etki olarak bronkokonstrüksiyon,bradikardi, hipotansiyon ve hipoglisemi görülebilir.
 • Bu nedenle tedavi öncesi ekokardiyografiyide içeren tam bir kardiolojik inceleme yapılmalı,hasta hastenede 48 saat gözlenmeli,bu sırada vital bulgular (tansiyon,nabız,solunum) ve 8 saat ara ile kan şekeri takibi yapılmalıdır.

Kasabach – Merritt Sendromu (KMS)

kasab merr  kasabach_merritt-syndrome2  kasabanh merritt

 • Hemanjioma bağlı oluşan derin trombositopeni ve pıhtılaşma bozukluğu tablosudur.
 • Hastaların %80’ninden fazlası 1 yaşından küçüktür.
 • En sık kollar,gövde ve retroperitoneal bölgedeki hemanjiomlarda oluşur.
 • Baş-boyun,karaciğer ve dalaktaki yerleşimlerde daha az görülür.
 • KMS lezyonları genellikle tek ve büyüktür.Hızlı büyüme özelliğindedirler.
 • Laboratuvar bulguları olarak anemi,trombositopeni ve hipfibrinojenemi tanımlanmıştır.
 • Hastalığın seyri hemanjiomun derinliğine,bölgesine ve büyüklüğüne göre değişmektedir.
 • Retroperitoneal bölge en kötü seyirlidir.
 • KMS %10-37 oranında mortalite nedenidir.
 • Ölüm nedenleri kanama,kalp yetmezliği,organ yetmezliği ve sepsistir.

Phace Sendromu

PHACE  PHACE 2  PHACE 1  hemangiom phace sendromu

 • Yüzde geniş boyutlu hemanjioma eşlik eden beyin arka çukur malformasyonları, büyük arter, kalp ve göz anomalileri ana bulgularıdır.
 • Yüzünde geniş hemanjiomu olan bebekler kraniyal ultrasonografiyle beyin malformasyonları açısından taranır,.
 • Gerekirse MR çekilir.
 • Ayrıca göz ve kalp anomalileri açısından araştırılır.
 • Yine bu çocuklarda solunum yollarında da hemanjiom ve buna bağlı solunum sorunları da olabilir.

 

 

 

Hemanjiomlar.http://www.baskent-ank.edu.tr/saglik-rehberi/oku.php?konu=cocuklarda-gul-lekeleri (5 Ağustos 2014)
Torun,Y.A.Ergül,A.B.Dursun,İ.Propranolol infantil hemanjiomda birinci basamak tedavisi olarak kullanılabilir mi?(2011) http://www.diclemedj.org/upload/sayi/13/Dicle%20Med%20J-01255.pdf (5 Ağustos 2014)