Görme Taramaları ve Göz Sorunları

Görme Taramaları ve Göz Sorunları         image252

 • Görme taramaları doğumdan itibaren başlar.
 • Tüm çocuklar doğumdan 1-2 ay sonra,1 yaşında,3 yaşında ve 5-6 yaşında göz muayenesinden geçirilmelidir.
 • Sonraki dönemde özellikle ailesinde kırma kusuru (görme sorunu) olanlarda birkaç yıl aralıklarla devam edilmelidir.
 • İlk 1-2 aydaki göz muayenesi çocuk hekimleri ya da aile hekimleri tarafından yapılabilir.
 • 1500 gramın altında ve 32.haftadan önce doğan tüm prematüre bebekler doğumdan sonra muayene edilmelidir.
 • İlk muayene doğumdan sonra 4.haftada yapılmalıdır.
 • Tüm bebekler ve çocuklar;
  Doğumsal katarakt,
  Şaşılık,
  Göz tembelliği,
  Glokom(göz tansiyonu),
  Kırma kusurları (görme sorunları),
  Göz bebeği anomalileri,
  Göz kapağı sorunları,
  Göz yaşı kanalı tıkanıklığı,
  Gözde kanama ve iltihap  açısından değerlendirilir.
 • Yenidoğan bebekler görebilmektedirler, ancak erişkinlerin seviyesinde değildir, görme keskinliği zamanla artmaktadır.
 • Yenidoğan bebeğin annenin yüzüne bakması 2.ayda belirginleşir.
 • Cisimleri 3.aydan itibaren takip etmeye başlar.
 • 2-3 aylık iken 25-30cm uzaklıktaki cisimleri,
 • 6 aylık iken 3m uzaklıktaki cisimleri izleyebilir.

Doğumsal Katarakt   image253

 • Normalde saydam olması gereken göz merceğinin saydamlığını kaybedip beyazlaşmasına katarakt denir.
 • Katarakt yeni doğan bebeklerde veya çocuklarda da görülebilir.
 • Bunlara bir kısmı doğumsaldır bir kısmı ise sonradan oluşabilir.
 • Yeni doğan bebeğin gözbebeğinde beyazlık görülmesi genellikle doğumsal kataraktın belirtisidir.
 • Tek göz veya her iki gözde olabilir.
 • Tek gözde görülen kataraktlar daha önemlidir.
 • Göz tembelliğine bağlı kalıcı görme bozukluğu oluşabilir.
 • Doğumsal kataraktın en büyük sakıncası göz tembelliği (ambliyopi) oluşturmasıdır.
 • Tedavisi cerrahidir

Göz kaymaları (şaşılık)image66

 • Yenidoğan bebeklerin yaklaşık %65’inde ilk 5 ayda sık olarak kaymalara rastlanmaktadır.
 • Bu kaymaların bir kısmı 1 yaşına doğru düzelmektedir.
 • Kayma olduğunda tam bir göz muayenesi ile kornea,mercek,retina ,görme siniri ve lens değerlendirilir.
 • Çünkü az görmede kaymaya neden olmaktadır.
 • Sorun saptanmaz ise 1 yaşına kadar beklenilir,1 yaş sonrası tekrar değerlendirilir.
 • Şaşılıkların 2 ana nedeni vardır.
 • %80’ninde kırma kusuru mevcuttur,bunların çoğu hipermetrop olup gözlük verildiğinde düzelir,ameliyata gerek kalmaz.
 • %20’sinde ise bir kırma kusuruna rastlanmaz.
 • Bu bebeklerde  cerrahi  düzeltme ve kapatma yöntemleriyle gözler kuvvetlendirilmeye çalışılır.

Göz tembelliği (ambliyopi) image255

 • Göz dokularının yani kornea,mercek,retina,göz sinirinin sağlam olmasına rağmen görmenin iyi olmamasıdır.
 • Göz tembelliğinde üç boyutlu görme,kontrast duyarlılık azalır.Pilotluk,cerrahlık gibi meslekleri yapması zorlaşır.
 • Belli taramalar,araştırmalar yapılmaz ise ailenin çocuğunun gözünün tembel olduğunu anlaması çok güçtür.
 • Anne ve/veya babasında göz tembelliği olan çocukta göz tembelliği riski biraz daha fazladır.
 • Birinci derece akrabalarda göz tembelliği varsa bu çocukların da mutlaka belirli zamanlarda muayene edilmesi gerekir.
 • Bebek/çocuk ne kadar erken yakalanırsa tedaviden yanıt alınması o derece olumludur.
 • Zamanında da yakalansa göz tembelliğinin tedavisinde kabaca 3 tür sonuç ile karşılaşılır.
 • 1/3 ünde çok iyi sonuç elde edilir,görme artar,
 • 1/3 ünde görme bir miktar artar,
 • Diğer 1/3 lük bölümde ise yeterince düzelme hatta hiç düzelme olmaz.
 • Göz tembelliğinin en önemli nedeni kırma kusurlarıdır.(görme sorunları)
 • 2.neden şaşılıklar,
 • 3.neden yoksunluk tembelliği denilen korneadaki,retinadaki bir leke nedeni ile yeterli ışık giremmesi sonucu oluşan tembelliktir.
 • Göz tembelliğinin tedavisinde ilk 5 yaş çok önemlidir.
 • Göz tembelliği ancak kapatma ile düzelir.
 • Cerrahi müdahale söz konusu değildir.
 • Cerrahi tedavi sadece şaşılığı düzeltmek için kullanılır.
 • Tedavide en önemli yaklaşım zayıf olan gözü kullanmaktır.
 • Bu yüzden daha iyi olduğu tahmin edilen göz kapatılır.
 • Kapatma süreleri çocuğun yaşına göre değişir.
 • Örn.6 aylık bebek için 45 dakika süre ile gözü kapatmak yeterliyken 5-6 yaşta  bu süre 5-8 saate kadar çıkabilir.
 • Göz gereğinden fazla süre kapatılırsa diğer gözde tembellik oluşabilir.
 • 9-10 yaşın üstünde kapatma tedavisinden elde edilen sonuçlar küçük yaşlara göre çok azdır.
 • Kapatmanın belli bir yaşa kadar sürdürülmesi gerekir.

Göz tansiyonu (glokom)

 • Bebeklerde de göz tansiyonu olabilir.
 • Göze ait yapısal bazı sorunlar bebeklerde doğduğu anda veya doğumdan sonraki ilk aylarda göz tansiyonuna neden olabilir.
 • Genellikle göz küresinin büyümesi,
  Gözlerde asimetri,
  Gözlerde sulanma,
  Işıktan çok rahatsız olma,
  Korneanın saydamlığını kaybetmesi ile kendini gösterebilir.
 • Tedavisi cerrahidir.

Göz tümörleri

 • Bebeklerde en sık ve önemli göz içi tümörü retinoblastomdur.
 • Göz bebeğinde beyazlık (lökokori) ve şaşılık en sık iki bulgusudur.
 • Sinir kaynaklı bir tümör olduğu için beyine doğru ilerleme yapabilir.
 • Bu nedenle sadece göz için değil hayatı da tehdit edebilen bir hastalıktır.
 • Erken tanı ile tedavisi mümkündür.

Gece körlüğü (tavuk karası)   image256

 • Retina tabakasının ilerleyici kalıtsal bir hastalığıdır.
 • Bu hastalarda gece görüşü azalır, görme alanı daralır.
 • Hastalık ilerlediğinde gündüz görmede etkilenir.
 • Özellikle ilerleyen yaşlarda gece araba kullanmak tehlikeli hale gelir.
 • Gece aktivitelerine dikkat edilmelidir.
 • Bazı tipleri erken yaşta ortaya çıkar hızlı ilerler, bazı tipleri geç ortaya çıkar yavaş ilerler.
 • Uygulanan tedaviler hastalığı iyileştirmez, sadece ilerleme hızını yavaşlatır.

Renk körlüğü      image257

 • Genetik bir hastalıktır.
 • Ancak sonradan bazı hastalıkların seyrinde de oluşabilir.
 • Akraba evliliklerinde daha sık görülür.
 • Renk körlüğü, renkleri ayırt etme yeteneğinin bozulmasıdır.
 • Gözün retina tabakasında bulunan mavi, kırmızı, yeşil pigmentlerin biri, ikisi veya üçü çok azdır ya da hiç yoktur.
 • Sık olarak kırmızı ve yeşil renkler ayırt edilmez.
 • Günlük yaşamda sorun yaratmaz ancak bazı mesleklerin uygulanmasında zorluk yaşanır.
 • Çocuklarda 4-5 yaşından önce renk kavramı tam oturmadığından teşhis zor olabilir.
 • Tedavi tam mümkün değildir.
 • Özel birtakım lens ve gözlükler kullanılır.

Gözyaşı kanalı tıkanıklığı (Dakriyostenoz)    

 • Yenidoğan bebeklerde gözyaşı kanalının alt ucunun açılmadığı durumlarda oluşur.
 • Doğumdan 2-3 hafta sonra bir ya da 2 gözde sulanma ve çapaklanmaya neden olur.
 • İlk 1 yaşta kendiliğinden düzelebilir.
 • Bu dönemde sadece göz masajı, enfeksiyon varsa antibiyotikli göz damlaları kullanılır.
 • İlk 1 yaşta düzelme olmazsa göz hekimi tarafından değerlendirilir.

image258