Dil gelişim basamakları

Dil Gelişimiimage283

0-3 ay  (Ağlama,Gığıldama)

 • Ağlama ile bilinçsizce sesler çıkarırlar.
 • Sıkıntı ve ihtiyaçları  için ağlarken, çığlık atarken, esnerken ‘o,u’ gibi sesli ve ‘n,g,m’ gibi sessiz harfleri söylerler.
 • Başkalarının çıkardığı seslere tepki gösterirler, annesinin sesine gülümserler.

3-6 ay  (Babıldama)

 • Babıldama döneminde b,m,p gibi dudak seslerini çıkarmaya başlarlar.
 • ba,da,ma gibi sesli ve sesiz harf içeren tek heceler üretirler.
 • Kendi çıkardığı sesleri taklit ederler.

6-12 ay  (Çağıldama,Heceleme)

 • Çağıldama döneminde bebek ilk heceleri oluşturmaya başlar.
 • 1 yaşına doğru ilk kelimelerini söylerler.
 • ba-ba,da-da,ya da bab bab bab  dad dad dad mam mam mam gibi sesler çıkarırlar.

MERHABA 15

12-18 ay  (İlk Kelime)

 • İlk kelimeler 8-18 ay arasında,daha çok 12.ay civarında  oluşur.
 • 1-20 arasında sözcük söyleyebilir.
 • Bu dönemde çocuk gerçek konuşmaya geçmiştir.
 • Çocuğun çevreye ilgisi artmıştır.
 • Anladıkları kelime sayısı, kullandıkları kelime sayısından çoktur.
 • Komutların büyük bir kısmını anlarlar.

18-24 ay  (Kelimelerin Birleştirilmesi)

 • Yeni sözcük kazanma dönemidir.
 • Kelime hazinesi hızla artar.
 • Kolay çıkarılan hece ve sözcükler sık sık tekrarlanır.
 • Anlamlı olarak 20-100 arası sözcük kullanabilir.
 • Bazı çocuklar 3 sözcüklü cümle üretebilirler.
 • Dilbilgisi yapısının başlangıç dönemidir.
 • Birkaç fiil, sıfat ve bazı zamirleri kullanabilirler.
 • İkinci yılda kelime hazinesi hızlar artar.

2-3 yaş

 • Dilbilgisi ve sözcük hazinesinin en hızlı geliştiği dönemdir.
 • Çok fazla iki sözcüklü cümleleri vardır.
 • 2-3 yaş arasında yaklaşık 300 kelime bilirler.
 • Konuşmaları akıcı olmasa dahi, soru sormaya ve konuşmaya çok isteklidirler.
 • Üç yaşında, adını, cinsiyetini ve yaşını söyleyebilirler.

3-4 yaş

 • Anadilinin temel yapılarını öğrendiği ve kendisini iyi ifade ettiği dönemdir.
 • Duygularını, düşüncelerini anlatırlar.
 • Normal ses yüksekliği ve tonu vardır.

4-5 yaş

 • Daha karmaşık cümle yapılarını kullanmaya başlar,dil doğru kullanılır.

5-6 yaş

 • Dil kullanımı erişkinlere benzer.

Çocuklarda geç konuşma

 • Çocuğun 1 yaşında 1 kelime,2 yaşında 2 kelime,3 yaşında en az 3 kelimelik cümle kurması beklenir.
 • Çocuğun konuşması yaşına göre çok geri veya konuşma gelişimi çok yavaş ise gecikmiş konuşma olarak kabul edilir.
 • Konuşmanın gecikmesi durumunda eşlik eden başka sorunların varlığı mutlaka araştırılır.
 • Gerekirse KBB, Çocuk Psikiyaristi, Çocuk Nöroloğu, Konuşma Terapistleri ile birlikte değerlendirilir.

Geç konuşma nedenleri

 • Genetik yatkınlık
 • İşitme sorunları
 • Otizm
 • Doğuştan dudak damak yarığı
 • Dil bağı
 • Aile içinde çocuğa karşı ilgisizlik,annede depresyon
 • Zeka geriliği
 • Ailede birkaç dil konuşulması
 • Kronik hastalıklar

 

İşitme engeli olan çocuklar,
7.aya kadar normal çocuklar gibi ses çıkarırlar,
ancak daha sonra sessizleşirler, yani başlangıçta ses varken sonradan olmaması durumunda işitme sorunları mutlaka araştırılmalıdır.
Dil bağı,
bazı harfleri çıkarmada sorun yaratabilir.
Dil, alt dudak çizgisini geçecek şekilde dışarıya çıkarılıyorsa
dil bağı yoktur.