DBT AŞISI

aBDT-IPA-HIB aşısı (beşli karma aşı)

 

 • Aselüler Boğmaca, Difteri, Tetanoz, ölü çocuk felci  aşısı ve Haemophilus influenzae tip b aşılarını içerir.
 • Çocukluk döneminin önemli hastalıkları olup aşılama ile hemen hemen hiç görülmemeye başlanmıştır.
 • Beşli karma aşı 2, 4 ve 6. aylarda ve 18-24. ayda(pekiştirme dozu) olmak üzere  toplam 4 kez uygulanır.
 • 3 ve 4. doz aşılarla beraber (6 ve18. ayda), ek olarak, toplam 2 kez ağızdan canlı çocuk felci aşısı (OPA) uygulanır.
 • aBDT-İPA-Hib aşısı için üst yaş sınırı 72 aydır.
 • Okul döneminde 8. sınıfta erişkin difteri-tetanoz karması (dT)uygulanır ve daha sonra 10 yılda bir tekrarı önerilir.
 • Tetanoz (T) aşısı yerine dT aşısı uygulandığında,çocukluk dönemindeki difteri aşılamasının pekiştirmedozu yapılmakta,
  önceden bağışıklanmamış difteriye duyarlı kişilerin de bağışıklanması sağlanmaktadır.
 • Gebelik de içinde olmak üzere tetanoz aşısı gerekenher durumda dT aşısı uygulanmalıdır.

Aşının yan etkileri

 • En sık görülen yan etkiler aşı bölgesinde şişlik,kızarıklık,nodül ,steril apse oluşumudur.
 • Sistemik yan etki olarak ateş,huzursuzluk,iştahsızlık,uyku hali olabilir.
 • Nadiren aşı sonrası ilk 48 saatte,3 saatten uzun süren inatçı ağlamalar,çığlıklar,40,5C’nin üzerinde ateş  görülebilir.
 • Beşli karma aşısı sonrası çok nadir olarak havale, ensefalopati ve anaflaksi görülebilir.
 • Ciddi yan etkiler daha çok boğmaca aşısına bağlı olduğundan, havale durumunda takip eden dönemde boğmaca aşısının aşı takviminden çıkarılması önerilmektedir.