Çocuklarda Öpücük Hastalığı

Çocuklarda Öpücük Hastalığı
İnfeksiyöz Mononükleoz 

 • Hastalık Ebstein-Barr virusu ile oluşur.
 • Ağız ve boğaz salgıları ile bulaşır.
 • Daha çok öpüşme ile geçtiğinden halk arasında öpücük hastalığı olarak bilinir.
 • Ayrıca kan veya virus bulaşmış eşyalarla da geçebilir.
 • Dünya nüfusunun %95’i erişkin döneme kadar bu virus ile karşılaşır.
 • Özellikle çocuk ve gençlerde görülür.
 • 2 yaşın altındaki çocuklarda genellikle belirti vermez.
 • Hastalığın süresi ve şiddeti çok değişken olabilir.
 • Hastalık çocuklarda genellikle hafif seyrederken, erişkinlerde daha ciddi ve uzun seyirlidir.
 • Çocuklarda kuluçka süresi 10-14 gündür.
  image432 image435 image436 Hives
 • En önemli belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı ve lenf bezlerindeki büyümedir.
 • Ayrıca halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık ve gece terlemesi gibi belirtiler de görülebilir.
 • Ateş, genellikle yüksektir.
 • Ciddi vakalarda 40-40,5 C’a kadar çıkabilir ve 3 hafta ya da daha uzun sürebilir.
 • En çok boyundaki lenf bezlerinde büyüme olur.
 • Bezeler 1-4 cm büyüklüğünde,ağrısız, yumuşak ve mobildir.
 • Boğazdaki beta-streptokok enfeksiyonundan farklı olarak hassas değildir.
 • Boğaz ağrısı hastalığın ana belirtilerinden biridir.
 • Bademcikler büyük,şiş ve kızarık olup üzeri kalın grimsi beyaz renkte  bir membranla kaplıdır.
 • Membranın kaybolması 7-10 gün kadar sürer.
 • Hasta çocuklar yemek yemede zorluk çekebilirler.
 • Bazı hastalarda kulak ağrısı, bazılarında ise ense ağrıları olabilir.
 • Hastaların %50’inde dalak büyümesi,%10-15’de ise karaciğer büyümesi görülebilir.
 • Hastaların %3-19’unda gövde ve kollarda kaşınıtılı olmayan,ilk günlerde ortaya çıkıp bir hafta içinde kaybolan döküntüler oluşabilir.
 • Ampisilin/Amoksisilin grubu antibiyotik kullanımı sonrasında, hastaların %90-100’ünde kaşıntılı, makülopapüler döküntüler oluşur.
 • Bu döküntüler hastalığın tanısında önemli bir özelliktir.
 • Hastaların %10-20’inde ilk günlerde üst göz kapaklarında şişlik görülebilir.
 • Periferik kan yaymasında sitoplâzması geniş, mavi ve eritrositlerin etrafına yapışmış lenfosit (downey hücresi) görülür.
  Infectious mono z
 • Kansızlık, hepatit, sarılık, dalak yırtılması,menenjit gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
 • Hastalığın halsizliği bazı kişilerde aylarca sürebilir.
 • Çok nadiren yaşamı tehdit edebilir.
 • Teşhis, muayene bulguları ve şikayetler ile konulur.
 • Kesin teşhis, virusa karşı kanda oluşan antikorların saptanmasıyla olur.
 • Anti-VCA IgM,Anti-VCA IgG ve Anti-EA pozitifliği ile teşhis konulur.
 • Tedavisinde özel bir ilacı yoktur.
 • İstirahat,ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar yeterlidir.
 • Hastalık 2-3 hafta içinde kendiliğinden iyileşir.
 • Hastalığı geçirenlerde yaşam boyu bağışıklık oluşur.
  image160