Çocuklarda Kulak Ağrıları

Çocuklarda Kulak Ağrıları (Otalji)

 • Kulak ağrısı (otalji) çocuklarda sık görülen bir yakınmadır.
 • Kulak ağrıları kulak hastalıklarından ya da kulağa komşu bölgelerin hastalıklarından ortaya çıkabilir.
 • Kulak ağrısının birçok sebebi vardır.Bunun da nedeni kulağın duysal uyarısının zenginliğidir.
 • Kulak ağrısının nedeni sıklıkla kulak kaynaklıdır.Bu durum primer otalji olarak adlandırılır.
 • Kulak kaynaklı olmayan ağrılar ise,refere otalji ya da sekonder otalji olarak adlandırılır.
 • Kulak kaynaklı ağrılarda çoğunlukla anormal bir kulak muayene bulgusu saptanır.
 • Sekonder otaljilerde ise kulak muayenesi normaldir.
 • Kulak ağrılarının %50’si sekonder otaljidir.
 • Sekonder otaljiler oral,orofarengeal,larengeal,dentoalvelolar,sinonazal ve kas-iskelet sistemi kaynaklı olabilmektedir.
  Z Z1 Z2

Kulak kaynaklı kulak ağrıları

 • Kulak birçok sensorinöral inervasyona sahiptir.
 • Dış kulak ve orta kulak yapıları değişik kraniyal sinirlerden sensoriyal lifler alır.
 • Bunlar V (trigeminal),VII (fasiyal),IX (glossofarengeal),X (vagus) ve C2-C3 servikal sinirlerdir.
 • Bu sinirler baş,boyun ve göğüste uzun bir seyre sahiptirler.
 • Bu nedenle birçok hastalıkta kulak ağrısı yakınması olabilmektedir.

Dış kulak kaynaklı ağrılar

 • Follikülit
 • Eksternal otit
 • Otomikozis
 • Dış kulak yolunda yabancı cisim (böcek,silgi,çekirdek,boncuk vb.)
 • Buşon (kulak kiri)
 • Herpes Zoster Oticus
 • Kulak kepçesinin donması
 • Akut mirinjit
 • Zar ve dış kulak yolu travmaları (çarpma,darbe,kulak kaşıma vb.)
 • Dış kulak yolu tümörleri

Orta kulak kaynaklı ağrılar

 • Akut otitis media
 • Efüzyonlu otitis media
 • Mastoidit
 • Barotravma
 • Travmatik kulak zarı perforasyonu
 • Östaki tüpü obstrüksiyonları
 • Tümörler

İç kulak kaynaklı ağrılar

 • İç kulak yapıları ağrı lifleri olmayan VIII. kraniyal sinir(vestibulokoklear) tarafından inerve edilir.
 • Bu nedenle iç kulak hastalıklarının çoğunda ağrı olmaz.
  Z        Z1

Kulak ağrısına neden olan kulak dışı başlıca nedenler

 • Süt dişleri ve kalıcı dişlerin çıkması sırasında
 • Diş çürükleri
 • Kabakulak
 • Kulak arkası lenf bezlerinin iltihabı
 • Adenoidit ve tonsillit
 • Adenoidektomi ve tonsillektomi sonrası
 • Farenjit
 • Larenjit
 • Boyun apseleri
 • Sinüzit ve diğer nazal nedenler

 

Babakurban,S.T.Aydın,E.Çocuklarda kulak ağrıları.Klinik Tıp Pediatri Dergisi.Cilt:8 Sayı:1 Ocak-Şubat 2016(4 Mart 2016)