Çocuklarda İşitme Taramaları ve İşitme Kayıpları

 Çocuklarda İşitme Taramaları ve İşitme Kayıpları       image65

 • İşitme kaybının görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 3 oranındadır.
 • İşitme kaybının geç fark edilmesi,konuşmanın gelişiminde 3-4 yıllık bir gecikme oluşturabilmektedir.
 • Buna bağlı olarak bu çocuklar yaşıtlarına göre eğitim ve sosyal uyum açısından geri kalmaktadırlar.

İşitme taramalarında amaç işitme kayıplarını 3.aydan önce saptamaktır.
İşitme kaybı saptanan çocuklara 6 aydan önce gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

 • Hafif ve orta dereceli işitme kayıplarının aile tarafından fark edilmesi gözden kaçabilmektedir.
 • Bu amaçla doğumdan sonra en kısa zamanda oto akustik emisyon testi (OAE)  ile  tarama yapılmalıdır.
 • Doğumdan sonra kulak kanalında doğumsal atıklar olabileceğinden tarama testini iki günlük iken yapmak idealdir.
 • İlk gün test yapılan testten bebeklerin kalma oranları yüksektir.
 • Bu durumda test 15 gün sonra tekrarlanmalıdır.
 • Genellikle bebek uyurken dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir prop ile iç kulağa özel bir ses gönderilir ve sese tepkisi ölçülür.
 • Bu işlem bebeğe hiçbir zarar vermez, canını acıtmaz, öncesinde veya sonrasında herhangi bir ilaç kullanılmaz.
 • Test birkaç dakikada biter.

ABR işitme testi
           oto akustik emisyon testi (OAE) 

 • 6 aya kadar duyan duymayan tüm bebekler agularlar ya da gığıldarlar.(ba-ba,de-de gibi)
 • 6.aydan sonra duyan bebekler konuşurlar, duymayan bebekler ise susarlar.
 • 6 aya kadar olan bebekler sese karşı hareketlerini azaltır, hareket ediyorsa sesi duyduğunda durur, dinleme davranımı gösterir.
 • Yüksek seste gözlerinde kırpma ya da vücutta sıçrama şeklinde reaksiyon gösterirler.
 • Ses kaynağını arar, başını çevirir, başını çeviremiyorsa gözleri ile ses kaynağına dönerler.
 • 6 aylığa kadar olan dönemde bebeklerin seslere reaksiyonuna, gürültüde uyanıp uyanmadığına dikkat edilmelidir.
 • 6ay-1 yaş döneminde bebeklerin çıkardığı seslerde artış olması gerekir.
 • Özellikle ba-ba ma-ma de-de gibi iki ses kombinasyonlarını (gığıldama),bazı sözel komutları anlaması beklenir.
 • 1 yaş civarında en az 1 kelimenin olması,
 • 1,5-2 yaşa doğru konuşmanın artması, küçük cümlecikler,50-100 arası kelime söylemesi,
 • Çağrıldığında gelmesi, yön tayini yapabilmesi beklenir.
 • Bu reaksiyonları vermiyorsa işitme kaybından kuşkulanılır.
 • Bebek 1 yaşında mutlaka ilk kelimesini söylemelidir.
 • Eğer tarama testi sonucunda işitme ile ilgili şüpheli durum varsa ABR testi (işitsel beyin sapı cevabı) uygulanır.
 • ABR testi ortalama yarım saat süren ve bebeğin seslere tepkisini ölçen bir kayıt cihazıdır.
 • ABR testinde kafanın belirli bölgelerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla işitme yolları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edilir.
 • Elektrotlar bebeğin canını acıtmaz, testten sonra da kolayca çıkarılır.
 • Test sırasında bebeğin hareketsiz durması gerektiğinden bazı hastanelerde genel anestezi altında yapılmaktadır.

BERA TESTİ
                        ABR (BERA) testi 

 • Yenidoğan yoğun bakım servislerinde özellikle 5 günden fazla kalan çocuklarda,
  Düşük doğum ağırlığı olan bebeklerde,
  Akciğerleri gelişmeden doğanlarda,
  Oksijen problemi yaşayan bebeklerde mutlaka ABR testi yapılmalıdır.
 • ABR testinde, işitme sinirinden beyin sapına kadar uzanan bölgede, işitsel uyarana karşı elde edilen elektriksel aktivite kaydedilir.
 • ABR testi,BERA testi olarak da adlandırılmaktadır.
 • OAE (oto akustik emisyon testi) iç kulaktaki işitme hücrelerinin çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir testtir.
 • Bu iki test bir yerde birbirini tamamlayan testlerdir.
 • İşitme kaybı saptandığında işitme cihazları kullanılmaya başlanılır.
 • İşitme cihazlarının kullanma yaşı yoktur.
 • İşitme kaybı saptandığında hemen kullanılmaya başlanılır.
 • İşitme cihazları da gözlükler gibi derecelidir.
 • İşitme kaybının birimi desibeldir.
 • İşitme cihazları odyolog kontrolünde denenip test edilir.
 • İşitme cihazlarına yanıt alınamayan durumlarda cerrahi olarak koklear implant (biyonik kulak) uygulanır.
 • Dış ve orta kulaktaki sorunlar nedeni ile oluşan işitme kayıpları genellikle tedavi ile düzelirler.