Cistus Incanus Bitki Özü

Cistus Incanus Bitki Özü

 • Pembe laden olarak da bilinen Cistus Incanus Akdeniz’den Kafkaslara kadar uzanan geniş bir bölgede bulunmaktadır.
  z3 z2
 •   Bu bitkinin özünün influenza A virusuna karşı antiviral etkinliği gösterilmiştir.
 • Cistus bitkisel polifenol bileşikleri içermektedir.
 • Polifenoller antibakteriyel,antifungal,anti-inflamatuvar ve antioksidan etki göstermektedir.
 • Polifenoller insan ve bitki diyetinde büyük oranda bulunan bir grup kimyasal bileşikten oluşmaktadır.
 • Günlük diyette alınan toplam miktar yaklaşık 1gr kadardır.
 • Bitki kaynaklı polifenoller güçlü antioksidan etkileriyle insan sağlığına oldukça katkı sağlamaktadır.
 • ÜSYE(üst solunum yolu enfeksiyonu) dünyada en yaygın hastalıktır.
 • ÜSYE’nin en sık  etkeni viruslardır.
 • Cistus bileşiklerinin ÜSYE olan hastalarda bulguların şiddetini ve ortalama süresini azalttığı gösterilmiştir.
 • Cistus Incanus etkinliği hakkında çalışmalar oldukça azdır.
 • Cistus özünün antiviral ve antibakteriyel etkinliğini göstermede miktar,tedavi başlama zamanı ve süresi ile ilgili olarak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

 

Somer.A,Sütçü.M.Cistus Incanus Bitki Özünün Anti-Enfektif Özellikleri.Klinik Tıp Pediatri Dergisi.Cilt:9Sayı:1(1 Ocak-Şubat 2017)