Bronkopulmoner displazi (BPD)

Bronkopulmoner displazi (BPD)

 • Bronkopulmoner displazi(BPD), çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin hastalığıdır.
 • Hastada 28 günden fazla respiratuvar distres bulgularının devam etmesi, (takipne,interkostal retraksiyon,CO2 retansiyonu)
  dışarıdan oksijen verilmesi veya
  ventilatöre ihtiyaç duyulması ve
  radyolojik bulguların olması ile tanı konulur.
 • BPD,prematüre bebeğin oksijen gereksinimin devamını gösterir.
 • BPD gelişme riski gebelik yaşı ile ters orantılıdır.
 • Akciğer hasarı birçok faktörün bileşimi sonucu gelişir.
 • Mekanik ventilasyon ve/veya oksijen,enflamasyon alveol ve damarların gelişimine zarar verir.
  vent apne
 • Ayrıca enfeksiyonlar,semptomatik PDA,malnütrisyon,gastroözafegeal reflü,sıvı yüklenmesi,
  A vitamini eksikliği,selenyum eksikliğide BPD gelişimine katkıda bulunur.
 • Tedavide;
  Yeterli kalori desteği sağlanır,
  Sıvı kısıtlanır,
  Yeterli oksijenasyon,
  Enfeksiyon tedavisi,
  Bronkodilatatör ve steroid tedavileri uygulanır.
 • Bronkopulmoner displazili (BPD) bebeklerde ölüm oranı %10-25’tir.
 • 6 aydan uzun süreli ventilatöre bağımlı kalan bebeklerde daha sıktır.
 • Kardiyorespiratuar yetmezlik ve respiratuar sinsityal virüs (RSV) enfeksiyonu, en sık ölüm nedenidir.
 • Büyüme geriliği, psikomotor gerilik, ailesel stres, osteopeni, subglottik stenoz, BPD’nin komplikasyonlarıdır.
 • Antenatal steroid, postnatal sürfaktan kullanımı, gelişmiş ventilasyon tipleri ve yoğun bakım üniteleri, respiratuar distres sendromun (RDS) bağlı mortaliteyi %40 oranında azaltmıştır, ancak bronkopulmoner displazi (BPD) sıklığını etkilememiştir.
 • Uzamış ventilayon ihtiyacı, intraventriküler kanama, pulmoner hipertansiyon, korpulmonale, 1 yaşından sonra oksijen ihtiyacı kötü prognostik faktörlerdir.
 • Korunma : En önemli faktör prematürelik ve RDS’nin önlenmesidir.