BCG AŞISI

BCG Aşısı

 • Tüberküloz (verem) toplumların en önemli sağlık sorunlarından birisidir.
 • Tüberküloza karşı kullanılan ilaçlara direnç gelişmesi,tüberkülozun HIV enfeksiyonu ile beraber görülmesi,
 • BCG aşısını tekrar gündeme getirmiş,yeni BCG aşı çalışmalarını hızlandırmıştır.
 • Yaklaşık son 20 yıldır BCG aşısından daha iyi koruyabilen yeni aşılar için çalışmalar yapılmaktadır.
 • BCG aşısı 80 yıldır tüm dünyada kullanılan yan etkilerinin çok fazla olmadığı bir canlı aşıdır.
 • BCG aşısının  tüberküloza koruyuculuk oranı net olarak bilinmemektedir.
 • Ancak tüberkülozun ağır formlarına,tüberküloz menenjite karşı koruyucu olduğu bilinmektedir.
 • BCG aşısı ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde rutin yapılmamakta,bazı ülkelerde ise geç yaşlarda ya da risk gruplarına yapılmaktadır.
 • Ülkemizde  ve birçok ülkede rutin olarak uygulanmaktadır.
 • BCG aşısı tüberküloz dışında lepraya (cüzzam) karşı da koruma sağlamaktadır.
 • Ayrıca mesane kanserinin tedavisinde de kullanılmaktadır.

bcgs  bcg16-1

Aşının uygulanması   

 • Genellikle 2. ayda olmak üzere, 0-3 ay arasında uygulanır.
 • Uygulama sol omuza, deri içine, ilk bir yaşta 0,05 mL(0,5 dizyem),1 yaştan sonra 0,1 mL(1 dizyem) olarak yapılır.
 • Aşıdan hemen sonra 5-6mm boyutunda papül adı verilen bir beyazlık oluşur.
 • Bu görünüm 20-30 dakika sonra kaybolur.
 • Sonraki günlerde 5-15mm boyutunda endurasyon adı verilen hafif bir şişlik,
 • Daha sonra  da endurasyon üzerinde bir kabuklanma oluşur.
 • Bu kabuklanma dönemi, ortası yumuşak bir şekilde 3-4 hafta  kadar sürer.
 • Sonrasında kabuklar düşer ve 8.haftadan sonra 3-7mm boyutunda scar adı verilen bir iz oluşur.
 • Aşı,ilk 3 ayda PPD deri testi yapılmadan, daha sonra PPD deri testi yapılarak uygulanır.
 • PPD deri testi negatif ise aşı uygulanır.
 • PPD deri testi pozitifse; (endürasyon çapı >10 mm) bebek tüberküloz açısından değerlendirilir.
 • Hiçbir hastalık belirtisi yoksa tek ilaçla (izoniyazit), 6 ay süreli  tedavi uygulanır.Ayrıca aile taraması yapılır.
 • PPD çözeltisinin bulunmadığı durumlarda, çocukların verem aşısız kalmaması için,
  ilk 6 ayda BCG aşısı PPD deri test olmadan yapılabilir.
 • Kayıtlara göre BCG yapıldığı bilinen (aşı izi görülsün ya da görülmesin) ve BCG izi (skar) bulunan çocuklarda,herhangi bir yaşta, BCG aşısının etkinliğini araştırmak amacıyla PPD yapılması ve sonucuna göre BCG uygulanmasına gerek yoktur.
 • Daha önceleri ilkokul çağında 2.kez yapılan BCG aşısı uygulamadan kaldırılmıştır.

BCGİT  BCG Lenfadenit 

Aşının yan etkileri

 • Yan etkiler aşının dozu,aşılananın yaşı,bağışıklık durumu ve uygulama hatalarına bağlıdır.
 • Aşı uygulananların  %1’den daha azında  bölgesel lenf bezi enfeksiyonu(BCG Lenfadenit) gelişebilir.
 • Genellikle sol koltukaltında oluşan ağrısız bir lenf bezi büyümesi şeklindedir.
 • Nadiren köprücük kemiği üstü,boyun,çene altı bölgesinde de olabilir.
 • Fistülleşmeyen (kendiliğinden açılmayan)lenfadenit birkaç ay içinde iyileşir.
 • Sadece üzerine yeni enfeksiyon eklenmemesi açısından temiz tutulup,iyileşmesi izlenilir.
 • Düzelmeyen,kaygı yaratan lenfadenit durumunda ise kitle cerrahi olarak  çıkarılır.
 • Çok seyrek olarak  aşı sonrası osteomiyelit (BCG osteiti) ve BCG enfeksiyonu (BCGit) bildirilmiştir.

 

 

 Arısoy.E.S, Çiftçi.E, Hacımustafaoğlu.M,Kara.A,Kuyucu.N,Somer.A, Vardar.F, Önceden Sağlıklı Çocuklarda Türkiye Ulusal Bağışıklama Çizelgesinde(Ulusal Aşı Takvimi) Yer Alan ve Almayan Aşılara İlişkin Uygulama Önerileri – 2015(14 Şubat 2016)