Aşı Takvimi

      AŞILAMA   

Aşılar
hastalıklardan korunmanın en başarılı ve en kolay yöntemidir.

Aşılamada mikroorganizmaların tamamının
ya da
belirli işlemlerden geçirilmiş parçalarının
canlılara verilmesi ile onlarda önemli bir sorun oluşturmadan,
doğal enfeksiyon sonrası oluşan bağışıklık cevabına benzer sonuç alınır. 

Böylece
yaşam boyu bazen de kısmen koruyucu olan bağışıklama oluşur,
yani yaşam boyu aşısı uygulanan hastalıklardan uzak durulur
ya da
çok hafif geçirilir. 

Aşı programları ülkeye göre farklılık gösterebilir.
Yapılacak aşıların seçiminde
o toplumda aşı ile korunabilecek hastalıkların sıklığı,
aşıların etkinliği, aşıları yapacak sağlık örgütünün kaynakları
önemli faktörlerdir.

Aşı Takvimi     image328

Doğumdan sonra          Hepatit-B

1.Ay                               Hepatit-B

2.Ay                               DBT.IPV. HIB, Pnömokok,Rota

2-3.Ay                            BCG

4.Ay                               DBT.IPV. HIB, Pnömokok,Rota

6.Ay                               DBT.OPV.HIB, Pnömokok,Rota

6-9.Ay                            Hepatit-B

9-12.Ay                          Menengokok

12-15.Ay                        Menengokok

12-15.Ay                        KKK,Suçiçeği,Pnömokok

18.Ay                              DBT.OPV.HIB

15-18 Ay                        Hepatit-A

21-24 Ay                        Hepatit-A

4-6 Yaş                          DBT,OPV,KKK,Suçiçeği

12-14 Yaş                       dT